Noile modificări ale Codului muncii redefinesc anumite obligații ale salariaților

25

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 23 iunie curent, o serie de modificări și completări la Codul muncii al Republicii Moldova. Măsura are menirea să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional prin perfecționarea legislației muncii şi redefinirea unor obligații ale salariaților.

Astfel, angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta informații despre statele de personal inspecției teritoriale de muncă, precum și de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire. Totodată, emiterea ordinului de angajare va deveni opțională, fapt care va contribui la reducerea poverii administrative asupra angajatorilor.

Contractul individual de muncă cu cetățenii străini va putea fi încheiat pentru o durată determinată. Această modificare este necesară pentru că străinii își desfășoară activitatea conform avizului de ședere provizorie, care se eliberează pentru o perioadă determinată de timp.

Totodată, contractele individuale de muncă vor înceta inclusiv la retragerea de către autorități a autorizației care acordă persoanei dreptul de a activa într-o anumită profesie. De exemplu, șoferilor – la retragerea permisului de conducere. La fel, conducătorii de filiale sau reprezentanțe ale companiilor vor trebui să anunțe în scris angajatorul despre intenția de a demisiona cu o lună înainte.

De asemenea, documentul promovat de Executiv reglementează cazurile de încălcare gravă a obligațiilor de muncă. Printre acestea: primirea și eliberarea bunurilor, precum și a mijloacelor bănești, fără perfectarea documentelor necesare; acordarea de servicii prin uzul funcției în schimbul unei remunerații; folosirea în scopuri personale a banilor încasați și a bunurilor angajatorului. La fel, va fi considerată încălcare gravă nerespectarea clauzei de confidențialitate; încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă; refuzul de a trece examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu; cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.

Documentul mai prevede că salariatul va fi obligat să informeze  angajatorul  sau conducătorul despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, imediat ce au apărut circumstanțele neprevăzute. La fel, se acordă angajatorilor posibilitatea de a aplica perioada de probă pentru tinerii specialiști.

Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul a două grupuri de lucru create sub egida Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, cu participarea reprezentanților autorităților publice, asociațiilor de business, organizațiilor sindicale și patronale, precum și a societății civile.

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

Sursa: www.gov.md