Codul Vamal va fi discutat în cadrul Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

19

Membrii Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întrepinzător se vor întruni la 5 septembrie, ora 14.00 pentru a discuta mai multe subiecte cu impact în activitatea antreprenorială. Printre acestea se regăsește și proiectul Codului vamal, prezentat de către Ministerul Finanțelor, precum și alte proiecte elaborate de alte entități.

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind Codul vamal, elaborată de Ministerul Finanțelor.

2. Examinarea proiectului de lege privind Codul vamal, elaborat de Ministerul Finanțelor.

 3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

4. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare şi/sau pentru producerea aromelor de fum derivate, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

6. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare şi/sau pentru producerea aromelor de fum derivate, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

8. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 pentru a discuta mai multe subiecte cu impact în activitatea antreprenorială. Printre acestea se regăsește și proiectul Codului vamal, prezentat de către Ministerul Finanțelor.