Atelier de lucru tripartit -Evaluarea Mediului Favorabil pentru Întreprinderi Durabile în Republica Moldova

14

În conformitate cu Programul de Țară privind Munca Decentă, 2016-2020 și urmare a evenimentului de prezentare a metodologiei procesului tripartit de evaluare a mediului favorabil pentru întreprinderi durabile (MFID) în Republica Moldova din data de 17 mai current, Organizatia Internationala a Muncii (ILO) organizeaza cel de-al doilea atelier de lucru în vederea lansării oficiale a procesului de evaluare a MFID.

In cadrul sedintei urmeaza sa fie prezentate rezultatele cercetării datelor secundare (aspect comparativ) privind mediul favorabil pentru întreprinderi durabile în Moldova în raport cu alte state, validarea metodologiei sondajului ce urmeaza a fi efectuat, stabilirea direcțiilor prioritare ce urmează a fi abordate, adaptarea conținului chestionarelor la contextul național, precum și identificarea pașilor următori pentru o implementare eficientă a evaluării MFID  în Moldova.

Această initiativă vine in contextul unei evaluari anterioare desfășurată cu suportul ILO in parteneriat cu Confederatia Nationala a Patronatului din RM în 2013-2014 si este o modalitate de a actualiza rezultatele cercetării existente și de a colecta date suplimentare pentru a facilita dialogul tripartit în vederea indentificării modalităților de intervenție pentru crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi durabile.

Atelierul se va desfășura la 9 iulie, cu începere de la ora 9.30, sala de conferințe et. 6 a hotelului Jolly Alon.