Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

10

Continuă examinarea de către Grupul de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător a proiectelor de acte normative cu impact în activitatea antreprenorială. În ședința din 20 martie, la care participă membri desemnați din partea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, experți din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii vor fi examinate următoarele subiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea, elaborată de Agenția Relații Funciare și Cadastru. 

2. Examinarea la proiectul de Ordin cu privire la instalarea sistemului de supraveghere video la antrepozitele vamale, elaborată de Serviciul Vamal.

/ Notă : AIR a fost examinată și avizată parțial pozitiv în ședința GL din 13.03.2019, procesul-verbal nr.5/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare asupra proiectului de ordin cu privire la reglementarea actelor necesare pentru acordarea unor regimuri vamale cu impact economic, elaborată de Serviciul Vamal.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare referitor la aprobarea proiectul Ghidului privind examinarea dovezilor de origine preferențiala prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, elaborată de Serviciul Vamal