Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

14

O nouă ședință a Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător va avea loc la 3 iulie curent, cu începere de la ora 14.00. În cadrul acesteia se vor pune în discuție și spre dezbatere următoarele subiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborată de Serviciul Vamal.

2. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 19 iunie curent, procesul-verbal nr.12/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr.436-O din 27.10.2017 cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor și a proiectului de Ordin propriu-zis, elaborate de Serviciul Vamal.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor, elaborată Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

6. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 și a Analizei impactului de reglementare îmbunătățită, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 19 iunie curent, procesul-verbal nr.12/