Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

11

Subiectele ce vor fi examinate astăzi, în cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate animală și publică la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine animală și proiectul propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați, elaborată de Serviciul Vamal. 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre cu privire la la modificarea unei hotărâri de Guvern și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Codului Rețelelor de gaze naturale, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

5. Examinarea proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.              

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul  Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul  Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.