Şedinţa Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului HG privind Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale

25

După o pauză, îşi reia activitatea Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale, care se convoacă astăzi, ora 10.00 în şedinţă pentru a discuta draftul proiectului menţionat.