Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

9

 

                                                                 

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 1. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile din Republica Moldova, elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructura Drumurilor .

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 29.03.2017, procesul-verbal nr.8/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice”, precum și, proiectul propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea  condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, Codul Contravențional), precum și, proiectul de lege propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei.