Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

13

La 17 mai curent, ora 14.00 membrii Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convoacă în ședința cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la Ordinul ,,Cu privire la modificarea Ordinului AMDM nr. A07.PS-01.Rg04-126 din 23.06.2015 privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare” și a proiectului propriu-zis de Ordin, elaborate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin ,,Cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor” și a proiectului propriu-zis de Ordin, elaborate de Seviciul Vamal.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

4. Examinarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 12.04.2017, procesul-verbal nr.10/

5. Examinarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la cerințele aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeni, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 12.04.2017, procesul-verbal nr.10/