Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

22

La 31 mai, ora 14.00 Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se va convoca in ședință cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărîrii Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe, elaborată de Ministerul Sănătății.
2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.
4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, elaborată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, elaborată de Ministerul Economiei.