Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

13

La 20 septembrie, curent, ora 15.00 Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convoacă în ședință cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-tip cu privire la organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc (întreținerea cazinourilor), elaborat de Ministerul Finanţelor.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 23.08.2017, procesul-verbal nr.20/

2. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 15.03.2017, procesul-verbal  nr.6/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru  modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr.939 din 04.08.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern  cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar,  elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.