Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

17

 

1.      Examinarea proiectului hotărîrii guvernului cu privire la determinarea obligațiunilor fiscale aferente impozitului pe venit, elaborat de Serviciul Fiscal de Stat.

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 24.01.2018, procesul-verbal nr.3//

 2.      Examinarea Analizei impactului de reglementare a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobare Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

3.      Examinarea Analizei impactului de reglementare a proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobare Regulamentului privind uleiurile uzate, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

4.      Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de guvern pentru aprobarea Sistemului Informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5.      Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, elaborată de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

6.      Examinarea proiectul Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 07.02.2018, procesul-verbal nr.5//