Ședința Consiliului Economic pe subiectul modificării art. 111 din Codul Muncii

18

Urmare a sesizărilor expediate Prim-ministrului Republicii Moldova și Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru cu referință la presiunea asupra agenților economici, ca urmare a modificării articolului 111 din Codul Muncii la 22 ianuarie pe platforma Consiliului Economic se va organiza o ședință tehnică la acest subiect. În cadrul acesti ședințe, organizată la indicația Prim-ministrului, se va pune în discuție modul de aplicare a prevederilor al. (1) din art. 111 al Codului Muncii, modificat prin Legea nr. 271/2018, precum și identificarea soluțiilor, ce ulterior vor fi înaintate Guvernului.