Lansarea noii platforme digitale pentru Inspectoratul de Stat al Muncii din Republica Moldova

13

La 16 noiembrie, ora 11.00 vom participa la lansarea noii platforme digitale pentru Inspectoratul de Stat al Muncii din Republica Moldova, care a fost creată cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Această plaformă va facilita munca inspectorilor în ce privește: raportarea și înregistrarea accidentelor de muncă, raportarea și înregistrarea reclamațiilor precum și evidența, și statistica evenimentelor de muncă. Totodată, platforma va permite transmiterea on-line a rapoartelor privind accidentele de muncă și a bolilor profesionale.