Probleme și soluții din domeniul sănătății discutate cu Ministra Sănătății, Doamna Ala Nemerenco

20

La 9 noiembrie, urmare a solicitării Direcției executive a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, care a fost sesizată de unii din membri pe care îi reprezintă a avut loc o ședință de lucru cu Doamna Ala Nemerenco, Ministră a Sănătății. Ținînd cont de situația pandemică și restricțiile impuse, aceasta s-a desfîșurat în formta restrîns, Confederația fiind reprezentată de Dl Leonid Cerescu, președinte, Vladislav Caminschi, director executiv, Dna Aliona Grossu, director executiv al Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Moldova și Elena Gherbovțan, director executiv al Asociației Patronale a Antreprenorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de Laborator „DISMED”.

Părțile au făcut un schimb de opinii despre situația sistemului sănătății per ansamblu, inclusiv prin prisma pandemiei de Covid-19. În particular, reprezentanții CNPM au ținut să aducă în vizor următoarele aspecte:

1. Lansarea Platformei de comunicare între cele două instituții: Ministerul Sănătății și Confederația Națională a Patronatului!

2. Intenția implemnetării Certificatului verde (anticovid) la locul de muncă. La acest subiect, Doamna Ministră a ținut să specifice că discuțiile din cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se axează pe locurile de muncă cu risc sporti de infectare, cu contact direct cu populația.

3. Controlul medical periodic al angajaților. CNPM în nenumărate rînduri a solicitat autorităților ca acesta să fie finanțat parțial din Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. La subiectul respectiv urmează să fie efectuate analize ample pentru a estima costurile unei asemenea soluții de rezolvare a problemei.

4. Mecanismul de colaborare cu instituțiile medico-sanitare publice în cadrul parteneriatelor publice private.

5. Sistemul de asigurare în medicină, funcțiile și atribuțiile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în acest proces.

6. Baza clinică. Efectuarea rezidențiatului ai absolvenților Universității de Medicină și Farmacie „N. Testimițanu” doar în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, or și instituțiile private ar putea împărtăși din experiență. În acest sens a fost solicitat suport instituțional în vederea soluționării problemei invocate.

7. Modificarea unilaterală de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a prevederilor contractuale, fapt ce este contrar legislației, or contractul-model fiind aprobat, nu poate și nu trebuie modificat de una dintre părți.

Ne exprimăm speranța că dialogul cu autoritățile să fie în ascensiune și problemele adus în vizor soluționate în beneficiul tuturor părților implicate.