Întrevedere cu reprezentanții Biroului Național de Statistică

15

Astăzi, membrii CNPM vor participa la o întrevedere cu reprezentanţii Biroului Naţional de Statistică în cadrul căreia se vor aborda următoarele probleme/aspecte ce tin de relaţia acestei instituţii cu mediul de afaceri.

Succint acestea se refera la:

1. Excluderea redundanţei datelor prezentate de întreprinderi în diferite rapoarte prevăzute de diferite Legi (Dublarea raportărilor statistice – informația prezentată în rapoartele trimestriale la moment trebuie cuantificată și prezentată în raportul anual încă o dată (e.g. 2-INV „Cu privire la investiții”, EI-8 „Import de servicii”, 5-CI „Consumurile, cheltuielile întreprinderii”). Acest fapt duce la dublarea efortului și timpului pentru persoanele juridice)

2. Excluderea factorului uman la prezentarea rapoartelor – prezentare on-line (Nu toate rapoartele pot fi prezentate în regim online, spre exemplu situațiile financiare, fapt care creează dificultăți contabililor la prezentarea acestora.)

3. Interzicerea intervenţiei lucrătorilor BNS în rapoarte fără acordul celui care le-a elaborat

4. Promovarea prin orice media specializată a corectitudinii completării rapoartelor

5. Corectarea indicaţiilor metodice pentru univocitate şi claritate.  Organizarea seminarelor in privinta completarii 1-auto, EI-7 și EI-8.

6. Crearea unui consiliu metodic / metodologic.