Confederația Națională a Patronatului în dialog cu misiunea FMI în Moldova

27

La 22 martie curent a avut loc întâlnirea membrilor CNPM cu misiunea FMI aflată în Republica Moldova. Scopul misiunii constă în a analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților, actualizarea prognozei macroeconomice și politicile macroeconomice pe viitor. 

Pe durata întrevederii, membrii misiunii FMI au fost informați asupra evoluțiilor din economia națională. Astfel, deși în anul 2017 PIB-ul țării a crescut cu 4.5%, RM mai are de recuperate handicapul dintre nivelul de dezvoltare economică a Moldovei și restul statelor europene. În opinia CNPM Moldova trebuie să sporească performanţele sale în dezvoltarea economică. Este imperativă în acest sens dezvoltarea unei strategii care să asigure o creștere economică accelerată și care să motiveze cetățenii moldoveni să rămână în țară. Lipsa forței de muncă se face tot mai resimţită de mediul de afaceri. Stimulente reale şi palpabile necesită a fi aplicate pentru a stimula mediul de afaceri să investească în mijloace proprii ale agenților economici şi din surse străine.

Creditarea economiei de către sectorul bancar este limitată. Competiția pe piața bancară este anemică. Sectorul bancar sterilizează masa monetară, în loc să crediteze economia. Este imperativă identificarea unor soluții alternative de creditare a economiei naționale. Dezvoltarea pilonului II a sistemului național de pensii, format din pensiile private (facultative) este o soluție în acest sens.

La fel au fost abordate subiecte de reducere a presiunii fiscale în special a impozitelor sociale, achiziţiilor publice, infrastructurii rutiere şi fondul rutier, sistemele de raportare fiscală şi statistică, deficienţele de distribuţie a surselor financiare în sistemul de asigurare medicală, calitate şi bonitatea pământurilor dar şi percepţia slabă a angajatorilor asupra reformelor implementate deja (reducerea numărului de autorităţi cu funcţii de control, autorizaţii etc.).