Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

20

 

1. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, elaborat de Ministerul Finanțelor.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 21.11.2018, procesul-verbal nr.31/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005,  elaborat de Ministerul Finanțelor.

 3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014, elaborată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Echipamente radio şi recunoașterea conformității acestora” și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare privind desfășurarea activităților în domeniul comunicațiilor poștale din Republicii Moldova, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de gaur, originară sau expediată din India și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare privind necesitatea elaborării și aprobării Reglementării Tehnice „Pretabilitatea solului și calitatea apelor folosite pentru irigație”, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

9. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

10. Examinarea adresării Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind decizia Grupului de lucru în ședința din 17.01.2018, urmare examinării AIR la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informației geologice.