Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

8

La 8 februarie curent, ora 14.00, membrii Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convoacă în ședință cu următoarea agendă:

proiect

AGENDA

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizului” și a proiectului de act normativ propriu-zis, elaborate de Ministerul Finanțelor.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul şi tranzitul păsărilor de curte şi produselor de pasăre, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară” și a proiectului de act normativ propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 11 noiembrie 2011″ și a proiectului de act normativ propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.750 din 13 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic” și a proiectului de act normativ propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei.