Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru – Grupul de lucru nr. 4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”

12

La 25 noiembrie, ora 14.00 vom participa alături de membri la o ședință de lucru pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru Grupul de lucru nr. 4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”.

În cadrul acesteia se va aborda subiectul ”Relații de muncă și protecție socială”, în cadrul discuțiilor cu participarea dlui Marcel SPATARI, Ministrul Muncii și Protecției Sociale.