Ședința Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale

5

La data de 13 martie 2020 ora 10.00 va avea loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în cadrul căreia vor participa cei trei membri desemnați de către CNPM în componența nominală a acestuia. La şedinţa Consiliului de Administraţie vor fi examinate şi supuse discuţiilor Raportul privind activitatea CNAS în anul 2019 şi priorităţile de activitate pentru anul 2020.