9-12 iunie 2009. Seminar pentru evaluarea riscurilor în construcţii şi agricultură.

38

În cadrul Programului de Ţară privind Munca Decentă, lansat de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) pentru Republica Moldova, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova  a organizat în prioada 9-12 iunie 2009 în incinta hotelului „Vila Verde” „Seminarul pentru patroni privind evaluarea riscurilor în construcţii şi agricultură”. La lucrările seminarului participă circa 20 de agenţi economici din aceste două ramuri ale economiei naţionale.

     În deschiderea seminarului Adrian Axenti, Directorul general executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, Annie Rice, expert al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Anne Knowles, expert la Biroul regional din Budapesta al OIM, alţi vorbitori, au accentuat importanţa acestui seminar pentru întărirea securităţii şi sănătăţii muncii. De remarcat, că acestei probleme de ordin social i se acordă o atenţie deosebită şi la nivel de stat. Astfel, anul trecut legislativul de la Chişinău a adoptat Legea privind securitatea şi sănătatea muncii.

     Agenda seminarului a inclus cele mai importante obiective pentru patroni privind întărirea securităţii  şi sănătăţii muncii. Este vorba de creşterea gradului de cunoaştere a cerinţelor şi principiilor de evaluare a riscurilor  la locurile de muncă, identificarea pericolelor şi luarea de măsuri în vederea reducerii riscurilor  şi protejării angajaţilor întreprinderilor.

     În acest context se înscriu şi scopurile urmărite: de a fi identificate problemele de securitate şi sănătate la locul de muncă, domeniile prioritare de acţiune pentru reducerea riscurilor la locurile de muncă. Important este ca aceste cunoştinţe, acumulate în zilele desfăşurării seminarului, să fie transmise pe larg şi altor agenţi economici din construcţii şi agricultură de pe întreg teritoriul republicii, fapt ce va determina realizarea efectivă a Programului de Ţară privind Munca Decentă şi va armoniza domeniul respectiv cu standardele europene şi internaţionale.