Aviz la proiectul Legii BASS 2011

29

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldobva (CNPM) a examinat proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi comunică următoarele:

         – În scopul diminăurii contribuţiilor efectuate de către patroni în bugetul asigurărilor sociale de stat propunem reducerea cotei de asigurări sociale transferată de angajator cu 1% şi păstrarea pentru anul 2011 a modului de reducere a cotei contribuţiilor de asigurări pentru întreprinderile producătoare prevăzut de Legea nr. 262-XVI din 11.12.2008;

         – În altă ordine de idei CNPM pledează pentru asigurarea echităţii sociale în vederea creşteiii pensiilor pentru toate categoriile de pensioanri şi nu susţine propunerea Ministerului de majorare a pensiilor deputaţilor cu 152.2%, în timp ce pensionarilor pentru limita de vîrstă majorarea propusă constituie doar 109%;

         – De rînd cu aceasta nu se susţine majorarea tarifului contribuţiei sociale de stat pentru angajaţii care activează în condiţii speciale de muncă (33% din fondul de salarizare şi alte recompense);

         – Propunem includerea măsurii stimulatorii de reducere a contribuţiilor ca rezultat al majorării defalcărilor către BASS, or această măsură este prevăzută şi de CCTM 2011-2013;

         – Pentru prima coloniţă la pct. 1.4. din Anexa 3 propunem următorul conţinut: „Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice), la care cel puţin 90% din angajaţi sunt antrenaţi în activităţile stipulate în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 694-ST din 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contact individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii.  

         Dat fiind faptul că termenul de examinare pentru proiectul nominalizat a fost destul de restrîns, CNPM îşi rezervează dreptul de a înainta propuneri în cazul în care acestea vor parveni din partea organizaţiilor-membre.

 

Preşedinte CNPM                                                                                                                                      ing. Leonid CERESCU