Aviz la proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2011

21

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) a examinat favorabil proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2011 cu următoarele propuneri:

 1. Excluderea alin. 3 şi 4 din art. 4. Această măsură este discriminatorie în raport cu contribuabilii ce plătesc prima în mărime procentuală.

 Totodată reiterăm propunerile CNPM ce vizează următoarele aspecte:

  • – stabilirea şi pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii a mărimii primelor în valoare fixă;
  • – reducerea influenţei principiului solidarităţii sociale în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală ;
  • – modificarea pct. 2 din anexa 3 a Legii nr. 1593 din 26.12. 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prin excluderea din text a cuvîntului „principal„, or ajutorul material, acordat indiferent de locul de muncă principal sau prin cumul, nu trebuie să formeze baza pentru calcularea asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

 

    Preşedinte CNPM                                                                                                                     ing. Leonid CERESCU