CNPM – Ministerul Finanţelor: pentru un mediu de afaceri funcţional

11

În cadrul şedinţelor Consiliului de Conducere al Confederaţiei Naţionale a Patronatului şi a întâlnirilor de lucru din ultimul timp membrii confederaţiei au  pus în discuţie condiţiile tot mai dificile pentru activitatea antreprenorială, presiunile tot mai dure nejusitficate din partea organelor de control, care pun mari probleme agenţilor economici. Întru clarificarea acestor stări de lucruri Confederaţia Naţională a Patronatului a adresat o scrisoare ministrului finanţelor dnei Mariana Durleşteanu prin care solicită o întâlnire de lucru cu reprezentanţii săi.  

       Solicitarea în cauză este motivată de problemele cu impact negativ asupra activităţii întreprinderilor, generate de: l) supravegherea (controlul) efectuat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vis-a-vis de corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor, calculării şi virării la timp a impozitelor şi taxelor; ll) aplicarea amenzilor exagerate pentru încălcări care nu rezultă din fraude sau evaziuni fiscale de la plata impozitelor; lll) incompatibilitatea cerinţelor fiscale cu evidenţa contabilă; lV) interpretarea subiectivă, uneori abuzivă, de către organele IFPS ale unor prevederi din Codul Fiscal etc.

    Dat fiind că consecinţele problemelor invocate sunt palpabile, CNPM este disponibilă să prezinte propuneri în vederea înlăturării discrepanţelor existente şi soluţionarea lor, inclusiv prin amendarea Codului Fiscal.

     Despre eventuala întâlnire, care ar putea avea loc în următoarele zile şi despre rezultatele ei vă vom informa prin intermediul site-ului nostru.