Parteneriat Moldo-German în domeniul Businessului

13

La consolidarea mişcării patronale din ţara noastră şi dezvoltarea activităţilor  Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova un suprot substanţial revine Proiectului de Parteneriat moldo-german în domeniul businessului. Acordul privind colaborarea în cadrul acestui proiect a fost semnat pentru al treilea an consecutiv de către Preşedintele CNPM Leonid Cerescu şi Directorul de Proiect Moldova Volker Stotzner.

     Pentru anul 2009 acordul prevede mai multe activităţi de bază. Este vorba în primul rând de continuarea meselor rotunde, activităţi desfăşurate pe parcursul anilor 2007-2008, cu scopul  consolidării structurii confederaţiei paronale prin constituirea  asociaţiilor teritoriale patronale.

     O altă direcţie ce vine să complecteze activitatea de mai sus este organizarea măsurilor de perfecţionare pentru dezvoltarea capacităţilor profesionale a angajaţilor din aparatele executive şi filialele CNPM.

     Proiectul de Parteneriat susţine organizarea ciclului de mese rotunde  cu scopul consolidării capacităţilor cu caracter economic şi social al mediului de afaceri din teritoriu.

     Dintre alte activităţi prevăzute de Proiectul de Parteneriat pot fi menţionate realizarea împreună cu CNPM şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  a măsurilor se ţin de sporirea profesionalismului în domeniul „Presa şi lucrul cu publicul”.

     O importanţă deosebită va fi acordată în continuare dezvoltării serviciului nou în domeniul securităţii şi sănătăţii.  

     Proiectul va finanţa parţial şi realizarea studiilor şi cercetărilor pentru promovarea obiectivelor publicate în Agenda Naţională de Business 2009.