Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor

102

Vladimir FLOREA

Preşedintele Asociaţiei Patronale

Uniunea Transportatorilor şi

Drumarilor din Republica Moldova

 

Contacte:    Vladimir FLOREA – Preşedinte UTD

Tel.: 022 902 243

Dumitru Albulesa – Director general executiv

Tel:022 24-46-03,  tel / fax: 022 73-53-63

e-mail: utd_chisinau@mail.ru

Sediu: mun. Chişinău, str. Vlad Ţepeş, nr. 3


Asociaţia Patronală Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova (UTD) este o asociere benevolă a întreprinderilor şi organizaţiilor ce activează în ramura transporturilor şi gospodăriei drumurilor din republică.

Asociaţia este o organizaţie independentă, ramurală, neguvernamentală, fără scopuri comerciale, apolitică şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Patronatelor, altor acte normative şi legislative în vigoare.

Asociaţia a fost constituită la 8 iunie 1995 şi înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republica Moldova pe data 14 iunie 1995.

Membri a UTD sunt circa 110 întreprinderi din ramura transporturilor şi gospodăriei drumurilor din republică.

Principalele direcţii de activitate ale UTD sunt:

–         reprezentarea şi apărarea la nivel naţional, ramural şi teritorial al drepturilor şi intereselor membrilor;

–         promovarea intereselor membrilor în relaţiile de colaborare cu organizaţiile similare din ţară şi străinătate;

–         participarea prin intermediul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova la dialogul social;

–         conlucrarea cu organele administraţiei publice centrale în creşterea eficienţii activităţii ramurii transporturilor şi gospodăriei drumurilor;

–         participarea la conferinţele şi forurile internaţionale din domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor;

–         contribuirea la dezvoltarea continuă a infrastructurii transporturilor în Republica Moldova.

În activitatea sa UTD acordă membrilor săi şi servicii suplimentare legate de: 

§  consulting juridic şi financiar, de perfecţionare a cadrelor în domeniul transporturilor internaţionale;

§  organizarea expoziţiilor şi simpozioanelor din domeniul transporturilor;

§  informarea referitor la modificările parvenite în actele normative şi legislative, la acţiunile şi iniţiativele întreprinse de Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor.

Organele de conducere:

Congresul – o dată în an.

Cârmuirea, organul de conducere curentă, este constituită din 28 membri.

Activitatea Cârmuirii este asigurată de preşedinte şi doi vicepreşedinţi:

1. Vladimir Florea;

2. Tudor Russu;

3. Oleg Lipski

Direcţia executivă a Uniunii asigură executarea hotărârilor Cârmuirii şi activitatea operativ-curentă.