Asociația Internațională a Transportatorilor Auto (AITA)

89

Asociaţia Internațională a Transportatorilor Auto (AITA) este o oragnizaţie nonguvernamentală, necomercială profesionistă care întruneşte întreprinderile şi organizaţiile de transport din Moldova care efectuează transportul auto internaţional de mărfuri şi pasageri, înfiinţată în anul 1992 pe principii democratice în conformitate cu Regulamentul despre societăţile gospodăreşti din Republica Moldova, aprobată prin Hotîrărea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 de la 10.09.1991. Rolul AITA este de a reprezenta şi apăra membrii săi în relaţiile cu organele naţionale şi internaţionale din domeniu în cadrul funcţiilor sale.

AITA este membru a Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Auto (IRU) cu sediul la Geneva şi a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei Expeditorilor (FIATA) cu sediul la Zürich.

AITA constituie garantul realizării Convenţiei Vamale TIR din anul 1975 pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult de 200 de întreprinderi şi organizaţii beneficiază de serviciile prestate de Asociaţie în următoarele direcţii:

  • Asigurarea transportatorilor din Moldova cu cartele TIR; activează în direcţia reglementării conflictelor legate de utilizarea sistemului TIR;
  • Asigurarea transportatorilor cu documente, care reglementează îndeplinirea transportărilor internaţionale (convenţii, înţelegeri etc.);
  • Informarea membrilor AITA despre condiţiile şi regulile de îndeplinire a transportărilor internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor străine;
  • Suport în obţinerea vizelor pentru şoferii internaţionali din cadrul întreprinderilor membre AITA;
  • Organizarea alimentării cu combustibil în bază de credit pentru transportatorii-membri AITA pe teritorii străine;
  • Oferirea ajutorului proprietarilor de încărcături, expeditorilor şi transportatorilor din organizaţiile de transport  a încărcăturilor;
  • Alegerea partenerilor străini pentru colaborarea cu înterprinderile-membre AITA;
  • Oferirea diverselor tipuri de servicii de asigurare , legate de îndeplinirea transportărilor internaţionale;
  • Pregătirea managerilor şi şoferilor în centrele de studiu AITA;