25-26 iunie 2009. Mese rotunde cu aceaşi temă la Nisporeni şi Criuleni.

17

Alte două mese rotunde cu tema „Consolidarea organizaţiilor patronale şi dialogul social la nivel de teritoriu în Republica Moldova” au avut loc pe 25 iunie la Nisporeni şi pe 26 iunie 2009 la Criuleni. Conducerea Confederaţiei Naţionale a Patronatului a fost reprezentată de Preşedintele Leonid Cerescu, Directorul general executiv Adrian Axenti şi Vladislav Caminschi, şeful direcţiei relaţii interne şi externe.

     În cadrul acestor întâlniri cu oamenii de afaceri din ambele raioane au fost prezentate informaţii generale despre CNPM, obiectivele şi scopurile ei, despre activităţile principalei organizaţii patronale din Moldova, despre aspectele legislative privind formarea organizaţiilor patronale teritoriale şi aderarea lor la CNPM.

     Cei prezenţi au confirmat intenţiile lor de a crea organizaţii patronale teritoriale, care, în opinia lor, le va permite să rezolve multiplele probleme cu care se confruntă şi la nivel local şi la nivel de stat în procesele de dezvoltare a afacerilor. Este important, au subliniat agenţii economici, de a crea un dialog social la nivel local creativ şi constructiv, care să contribuie la o fructuoasă şi permanentă colaborare cu autorităţile publice locale de interes reciproc.

     Conducerea CNPM şi-a exprimat întreaga disponibilitate de a ajuta informaţional, logistic şi consultativ patroni din teritorii pentru crearea organizaţiilor patronale locale, care ar consolida în continuare mişcarea patronală din ţara noastră.