Adunarea Generală a Federației Patronale CONDRUMAT

15

La 26 aprilie am participat la lucrările Adunării Generale a Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și Producătorilor Materialelor de Construcții „CONDRUMAT”, membru al Confederației Naționale a Patronatului.

În cadrul evenimentului a fost audiat raportul președintelui federației, raportul comisiei de cenzori, s-au aprobat cheltuilelile pentru perioada raportată. Un aspect important dezbătut  planul de activitate pentru perioada imediat următoare, ținînd cont de problemele și provocările agențlor economici din domeniu.
 
Totodată, membrii CONDRUMAT au ales membrii consiliului de administrare și ai comisiei de cenzori.
 
Dl Pavel CABA a fost reales pe un mandat de 5 ani ca președinte al Federației Patronale  CONDRUMAT.