Va fi revizuit cadrul legal aferent delegării salariaților în interes de serviciu

31
La 18 aprilie s-a întrunit în ședință Grupul de lucru nr. 4 „Perfecționarea procesului de delegare a salariaților” instituit în cadrul Consiliului Consultativ al Ministerului Finanțelor, condus de secretara de stat, Olga Golban.
 
Delegarea salariaților în interes de serviciu este un subiect actual atât pentru mediul de business, care dorește simplificarea procedurilor, precum și pentru autorități, intenția cărora este asigurarea unui cadru normativ transparent și eficient, iar revizuirea și completarea acestuia cu prevederi actuale devine un imperativ.
 
Prima ședință a fost dedicată propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin HG nr.10/2012.
 
Ședința s-a deșfășurat în formatul unui atelier de lucru, în cadrul căruia reprezentanții mediului de afaceri au formulat propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ privind delegarea salariaților și anume aspecte ce țin de revizuirea conceptului de documente de călătorie, regimul diurnei în cazul angajaților din cadrul parcurilor IT, delegarea fondatorului entității, precizarea termenului delegării în concordanță cu prevederile Codului muncii, revizuirea sistemului cheltuielilor pentru transport etc.
 
Reprezentanții CNPM, desemnați din partea membrilor pentru participarea la ședințele Grupului, au ținut să menționeze următoarele aspecte importante ce trebuie luate în considerație:
 
Doamna Svetlana Slobodeanu – auditor, contabil certificat internațional CIPA, consideră că „în primul rând, trebuieschimbată abordarea – să lăsăm la discreția businessului să-și gestioneze în mod individual limitele pentru diferite tipuri de cheltuieli, inclusiv pentru componentele de delegare. De asemenea, este necesară liberalizarea documentării în cazul delegării angajaților pentru că normele prevăzute la moment de cadrul normativ sunt depășite de realitatea economică în care trăim”.
 
Ion Șova, colegul nostru, s-a referit asupra următoarelor: „Patronatele salută deschiderea Ministerului Finanțelor pentru modificarea acestei hotărâri, deoarece normele de diurnă nu au fost actualizate de foarte mult timp, iar la impactul inflației de astăzi este stringent de efectuat aceste modificări și adaptate la situația reală. Totodată, este necesară și eliminarea elementelor birocratice din cadrul controalelor fiscale în partea ce vizează compensarea cheltuielilor de delegare”.
 
În perioada 24-28 aprilie curent este preconizată o altă ședință a Grupului de lucru nr. 4, pentru a fi discutat următorul pachet de modificări la Hotărârea nr.10/2012, ce include cheltuielile de locațiune, achitarea diurnelor și a altor cheltuieli de delegare etc.