Problemele din ramura construcțiilor discutate de federațiile de profil cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

28

Problemele cu care se confruntă ramura construcțiilor au fost discutate de federațiile de profil din cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Federația Patronală „CONDRUMAT” şi Federația Patronală de Construcții și Producerea Materialelor de Construcții, în cadrul întrevederii cu Doamna Svetlana DOGOTARU, Secretar de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii care a avut loc la 31 iulie curent.

În vizorul autorităților au fost aduse probleme stringente cu care se confruntă dezvoltatorii din ţară. Acestea se referă la:

 – adoptarea proiectului Codului Urbanismului şi Construcţiilor şi implementarea prevederilor altor acte normative;

 – baza normativă în construcţii, reluarea activităţii comitetelor tehnice pentru normare tehnică şi standartizare şi ca urmare reluarea activităţii de elaborare a documentelor normative în construcţii;

 – relaţiile cu APL în privinţa elaborării şi adoptării documentaţiei de urbanism şi celor de dezvoltare a localităţilor;

 – reluarea activităţii Comisiei tripartite la nivel de ramură, ca platformă pentru colaborarea cu Ministerul, și altele care necesită suportul instituției în vederea soluționării.