Industria turismului are și ea nevoie de susținere

25

În dimineața zilei de 15 aprilie am avut o discuție constructivă cu președintele Asociației Patronale din Industria Turismului, Sergiu Manea.

În cadrul discuției au fost abordate mai multe subiecte de interes, precum relațiile de colaborare între cele două organizații, piața muncii din sectorul turismului, armonizarea legislației și transpunerea aquis-ului comunitar în contextul statutului de țară candidat de  aderare la UE, aspecte ce țin de formularea unor eventuale soluții pentru sector.

Directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului, Vladislav Caminschi, a subliniat importanța colaborării între partenerii sociali în vederea promovării intereselor comune și creării unui mediu de afaceri favorabil și în domeniul turismului, sector care devine tot mai atractiv, pe de o parte, dar și necesar de susținut, pe de alta, prin politici echilibrate, care ar veni să soluționeze o parte din problemele cu care se confruntă.

Pe parcursul discuțiilor s-au formulat și câteva soluții posibile pentru dezvoltarea sectorului turismului și anume intensificarea cooperării dintre autoritățile publice și sectorul privat, sprijinirea antreprenorilor prin programe de finanțare și consultanță, promovarea turismului intern și extern și diverisificarea ofertei turistice.

Urmare a dialogului au fost stabiliți următorii pași pentru colaborare între cele două organizații. S-a convenit despre continuarea și intensificarea dialogului, precum și colaborarea activă pe mai multe platforme în vederea promovării intereselor sectorului turismului, atât la nivel național,  cât și internațional.