Controlul de stat între prevederile legale și realitate

170

La 20 martie s-a întrunit in ședință Consiliul Național pentru Soluționarea Disputelor. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a fost reprezentată de Directorul executiv, Vladislav Caminschi, care în intervenția sa a ținut sa atragă atenția asupra următoarelor aspecte ce țin de efectuarea controalelor de către organele abilitate cu aceste funcții. 

Unul din subiectele invocate s-a referit la întocmirea de către inspectorii autorității cu funcții de control a altor documente decât cele prevăzute de Legea 131/2012 (Act de control sau act de verificare), aprobat prin ordinul directorului autorității. Încălcarea a fost depistată în cadrul ședințelor Consiliilor pentru soluționarea disputelor create la nivel de autoritate de control.

Spre exemplu la ședința Consiliului pentru soluționarea disputelor din cadrul Inspectoratului National Supraveghere Tehnică, s-a discutat referitor la o vizită de control în lipsa delegației de control, iar reprezentanții autorității au argumentat că această actiune nu a fost control de stat și nu s-a întocmit proces-verbal de control, dar s-a întocmit un act de verificare, modelul căruia este aprobat prin ordinul directorului INST.

Nu este exclus că asemenea practici se mai pot întâlni și în cadrul altor autorități cu atribuții de control. Consideram ca acest fapt este o incalcare, or in conformitate cu Art. 4 din Legea nr. 131/2012 se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poșta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.

Totodată am reiterat problema referitor la paritatea membrilor consiliilor pentru soluționarea disputelor create la nivel de autoritate de control.

In conformitate cu Pct. 5 din Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin HG nr. 380/2018 Consiliul este format din:

  1. conducătorul organului de control, care este și președintele Consiliului;
  2. conducătorii subdiviziunilor organului de control responsabile, de regulă, de evaluarea riscurilor și planificarea controalelor juridice și audit intern;
  3. reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului de competență al organului de control;
  4. cel puțin trei reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență al organului de control sau aspectelor contestate, selectați în modul prevăzut la pct.7-11 din prezentul Regulament-cadru.

Astfel, conform acelorași prevederi, în Consiliu nu este necesar a fi incluși toți conducătorii de subdiviziuni, cât și adjuncții conducătorului, iar din partea mediului de afaceri, norma spune că cel puțin trei reprezentanți. La moment, însă, în majoritatea Consiliilor de soluționare a disputelor din cadrul autorităților cu funcții de control se atestă participarea mai multor reprezentanți din partea autorităților.