Curs de Formare în Domeniul Evaluării Impactului asupra Mediului pentru Lansarea unui Nou Serviciu al CNPM

29

 

În perioada 13-17 iunie curent membrii direcției executive a CNPM au participat la un curs de formare pe diverse aspecte referitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru întreprinderi.

Ciclul de instruiri este realizat în cadrul proiectului East Invest II, implementat de Eurochambres și în baza acordului de cooperare Moldo-German (Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova – SEQUA gGmbH și Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern (BdW). 

Scopul instruirilor este de a pregăti CNPM pentru lansarea unui nou serviciu pentru membri si potenţiali membri în domeniul protecției mediului, obligație statuată în cadrul normativ în vigoare și nemijlocit în Constituția RM.

În particular, în cadrul instruirilor a fost pus accent, în primul rând,  pe baza normativ – juridică privind evaluarea impactului asupra mediului. Este important de menționat că legislația cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, este parte componentă a legislației ecologice și asigură executarea  în practică de către agenții economici a principiilor în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale.

Astfel, executarea legislației ecologice se pune în sarcina tuturor agenților economici, indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorică juridică. Legislația ecologică a RM obligă agenții economici la plata pentru poluarea mediului, la executarea legislației cu privire la expertiza ecologică, executarea auditului ecologic al întreprinderii ș.a.

În acest context, CNPM consideră oportună și binevenită implementarea unui serviciu în domeniul  protecției mediului pentru agenții economici. Urmează deja ca la sfârșitul ciclului de instruiri să fie clar delimitate aspectele și domeniile de intervenție ce ar putea fi incluse în noul serviciu al CNPM.