Propuneri pentru politica fiscala 2017

15

 

 Urmare a şedinţei unui grup de lucru în cadrul căreia s-au pus in discuţie propunerile pentru politica fiscala pe anul 2017, acestea au fost sistematizate şi înaintate oficial Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

        Prior elaborării unui nou cod fiscal este imperativ necesar de a evalua toate impozitele existente printr-o caracteristică cost administrare versus valoare globală încasată a acestui impozitului. Pentru toate impozitele, costul administrării cărora este mai mare decât impozitul încasat este necesar de a fi luată o decizie de comasare sau de abrogare. Republica Moldova în condiţiile existente nu poate să-şi permită ineficienţă în administrare publică, fie şi cea de administrare fiscală.

Credem că trebuie să revenim  la ideea de a include în Codul fiscal a unul titlu nou „Impozite sociale şi medicale”, pentru a unifica aceste sisteme.

      Impozitele locale reprezintă un alt domeniu de interes pentru CNPM şi membrii săi, datorită inexistenţei transparenţei şi existenţei inechităţii la stabilirea lor de către autorităţile publice locale. Considerăm necesară introducerea unor reglementări (inclusiv revenirea la metoda plafonării), care vor opri dezmăţul  persoanelor responsabile în stabilirea impozitelor pe criterii nelegate de activitate economică (apartenenţă politică, cifră de afaceri, posibilităţi, culoarea ochilor etc.).

        Reformarea serviciului fiscal necesită să includă şi viziunea de comasare a unor instituţii cu funcţii de inspecţie şi control, respectiv IFS vor fi atribuite funcţii  suplimentare.

        Tradiţional reiterăm unele obiective:

 

Impozit pe venit

1.      Introducerea cotei unice al impozitului pe venit pentru persoanele fizice în mărime de 12 %.

2.     Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultura, comerţ, transport etc.) a unui impozit fix, care va comasa un număr maximal al impozitelor şi taxelor actuale şi are drept scop minimalizarea evaziunilor fiscale şi, totodată, simplificarea evidenţei întreprinderilor;

3.      Clarificarea situaţiei de trecerea dreptului de proprietate şi a obligaţiei impozabile în cazul bunurilor imobile.

 

Contribuţiile de asigurări sociale

4.      Redistribuirea contribuţiilor de asigurări sociale între patroni şi angajaţi până la proporţia 2/3 la 1/3 în vederea respectării prevederilor legii 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. În acest sens se propune stabilirea cotelor de asigurări sociale achitate de patroni şi salariaţi în felul următor 7 şi 22% în anul 2017, 8 şi 21% în 2018, 9 şi 20% în 2019.

5.      Anularea tuturor facilităţilor la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

6.      Diminuarea numărului maxim de zile pentru care patronul este obligat să achite incapacitatea temporară de muncă de la 15 la 10 zile pe an/salariat.

7.      Aplicarea plafonării de 5 salarii contribuţiei plătite de patron sau excluderea plafonării aplicate contribuţiei plătite de salariat şi la asistenţa socială primită de angajat.

 

Prima de Asigurări obligatorii de asistenţă medicală

 8.      Introducerea sistemului de evidenţă personificată la plata primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală achitate de patroni şi angajaţi.

9.      Examinarea posibilităţii de introducerea conceptului Contului unic de sănătate începând cu anul 2017, similar celui implementat în România.

 

Administrare fiscală

10.  Extinderea principiului sancţionării întreprinderilor doar în cazurile în care a fost prejudiciat bugetul public naţional prin eliminarea din Codul fiscal a amenzilor pentru erori şi alte chestiuni similare;

11.  Eliminarea conceptului de „produse social importante”.

12.  Optimizarea, simplificarea şi comasarea rapoartelor solicitate de autorităţi.

13.  Introducerea conceptului de cont unic trezorerial  al contribuabilului.

14.  Penalităţile pentru întârziere la plata impozitelor să se aplice doar de la depăşirea datei efectuării plăţii de către contribuabil şi nu de la data intrării acestor mijloace în conturile trezoreriei.