CNPM încurajează mediul de afaceri să apeleze la serviciile de mediere

25

Reprezentanţii mediului de afaceri sunt încurajaţi să apeleze la serviciile de mediere, întrucât acestea reprezintă o metodă mai rapidă, cu costuri scăzute, de soluţionare a unei dispute, fără a apela în instanţa de judecată sau la serviciile unui avocat. În opinia experţilor, medierea poate avea un impact deosebit de mare asupra mediului de afaceri autohton, care pun accent pe imagine şi confidenţialitatea conflictelor interne.
 
Iuliana Rotari, mediator acreditat de Ministerul Justiţiei, a declarat pentru IPN că medierea este o formă alternativă de soluţionare a disputelor între două sau mai multe părţi, cu ajutorul unei terţe persoane. Mediatorului îi revine obligaţia asigurării egalităţii în drepturi în procesul de mediere. Deşi este un serviciu implementat în Republica Moldova de mai mulţi ani, puţină lume apelează la acesta pentru că nu-i cunosc avantajele.

Iuliana Rotari precizează că mediatorul este o persoană calificată, din exterior,  echidistantă şi imparţială în proces, care ajută părţile să ajungă la un consens, astfel încât ambele să aibă de câştigat. Mediatorul nu intervine cu elemente decizionale, ci facilitează o comunicare în aşa fel ca părţile să vină cu propuneri personale care să corespundă intereselor pe care le au. Acest lucru nu se întâmplă în cadrul unui proces judiciar, unde decizia aparţine judecătorului.

Practica judiciară poate dura de la un an până la trei, pe când în cazul medierii soluţionarea disputei poate fi atinsă chiar şi într-o zi. Iuliana Rotari spune că pentru un agent economic perioada de trei ani înseamnă extrem de mult atât ca timp, cât şi ca cheltuieli pe care urmează să le suporte, inclusiv pentru un avocat care să-l reprezinte în instanţă. Soluţionarea disputelor în cadrul medierii oferă posibilitatea oamenilor din mediul de afaceri să evite vulnerabilitatea ce poate surveni în cazul procesului aflat în instanţa de judecată.

Potrivit mediatoarei Iuliana Rotari, relaţiile sensibile cu creditorii, cu furnizorii, cu clienţii şi chiar cu angajaţii companiilor pot deveni brusc mai dificile când conflictele private erup în spaţiul public, conferindu-i dosarului o conotaţie de publicitate negativă, care se răsfrânge asupra cifrei de afaceri şi a întregii imagini a companiei. În acest context confidenţialitatea şedinţelor de mediere păstrează multe momente private ale părţilor.

Iuliana Rotari mai spune că medierea în mediul de afaceri este practicată cu mare succes de către companiile europene şi multinaţionale. În ultima perioadă, şi companiile comerciale din Republica Moldova apelează la mediere pentru a-şi păstra nu doar sursele financiare şi timpul pe care l-ar fi irosit în instanţele de judecată, dar şi imaginea companiei. Domeniile de aplicare a medierii în mediul de afaceri se referă atât la procesele corporative, cât şi la conflicte între agenţi economici şi terţi. Este vorba despre conflicte la locul de muncă, conflicte între cotaşi sau acţionari, conflicte între parteneri de afaceri şi concurenţă etc.

Persoanele pot recurge la mediere chiar şi după pornirea unui proces în instanţă. Un avantaj îl constituie faptul că părţilor implicate în conflict urmează a le fi restituită taxa de stat la încheierea tranzacţiei de mediere. Partea care a suportat cheltuielile la depunerea cererii în instanţă poate solicita o rambursare a taxei de stat în mărime de 100% în cazul reconcilierii în instanţa de fond, de 75% în cazul împăcării părţilor la apel şi 50 % pentru împăcarea în instanţa de recurs.

Dacă procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, la depunerea cererii de chemare în judecată taxa de stat se reduce cu 25%. Când procesul de mediere are loc cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce şi se restituie proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin împăcare. În dependenţă de derularea procesului, dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile, cealaltă poate solicita instanţei un mandat de executare, fără să plătească vreo taxă.

Oportunităţile medierii pentru mediul de afaceri şi multe alte  subiecte conexe au fost abordate în cadrul seminarului desfăşurat în perioada 27-29 septembrie şi 7-9 noiembrie anul curent organizat de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM). Astfel mediul de afaceri poate beneficia de serviciile unui mediator calificat din cadrul Confederaţiei Patronale din Republica Moldova.

Realizarea seminarului a fost posibilă graţie Programului East-Invest II, implementat de Eurochambres şi în baza acordului de cooperare Moldo-German (Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova – SEQUA gGmbH şi Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern (BdW). 

 

Interviul a fost realizat de agenția de presă IPN. http://www.ipn.md/ro/economie-business/80930