Vizită de studiu a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova în Germania în cadrul Programului East-Invest II

45

În perioada 3-8 aprilie curent o echipă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a efectuat o vizită de lucru în Germania în baza programului de colaborare Moldo-German, stabilit în cadrul Proiectului East-Invest II, implementat cu suportul Eurochambres.
Vizita de studiu a fost organizată în vederea acordării de sprijin CNPM în elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor. În acest context, partenerii din RM au fost familiarizați cu structura organizațiilor patronale și de business, dar și a camerelor de comerț din Gemania. Au fost efectuate vizite la sediile organizațiilor patronale de nivel național (BDI și BDA), nivel ramural (GESAMTMETALL), nivel regional (NORDMETALL), precum și Camera de Comerț din Schwerin ș.a.
Totodată, a fost organizată o întrevedere la sediul Parlamentului din Mecklenburg Western Pomerania, unde echipa CNPM a avut ocazia sa discute cu președintele parlamentului (dna Sylvia Bretschneider) despre relațiile bilaterale dintre Germania și Republica Moldova.
De asemenea, au fost realizate un șir de instruiri pe aspecte legate de servicii oferite de organizațiile patronale membrilor lor în cadrul centrului de instruire al Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern.
Considerăm că această experiență a partenerilor germani va contribui la elaborarea unei strategii eficiente de dezvoltare a îmbunătățire și dezvoltare a serviciilor CNPM. Apreciem în acest context contribuția valoroasă și aducem mulțumiri organizatorilor vizitei de studiu – dl Hans Manzke și dl Henry Zimmermann (Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern) și dna Anastasia Thulke (SEQUA gGmbH ).