CNPM: Două decenii de promovare a mediului favorabil activităţii de întreprinzător

22

Cele două decenii scurse de la constituirea Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Moldova au avut în calitate de laitmotiv ideea de promovare a mediului favorabil activităţii de întreprinzător, a declarat pentru IPN preşedintele CNPM, Leonid Cerescu.

„Ne-am propus să susţinem afirmarea în Republica Moldova a unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea activităţii antreprenoriale. Am în vedere instituirea unor reguli clare şi transparente de joc şi tratament echitabil aplicat tuturor agenţilor economici, indiferent de dimensiunea afacerii „, a menţionat preşedintele Confederaţiei. În opinia sa, doar aceste două premise pot asigura o dezvoltare susţinută a sferei afacerilor, crearea unor locuri de muncă atractive şi bine remunerate, inclusiv pentru tineri şi, în consecinţă, o creştere economică durabilă în Moldova.

Pe parcurs de 20 ani, au fost întreprinse zeci de acţiuni în acest sens, multe din ele s-au încununat de succes, afirmă Vladislav Caminschi, şeful secţiei relaţii interne şi externe a CNPM. Acestea se referă, în primul rând, la calitatea de partener social a Patronatelor în dialogul cu Guvernul.

Astfel, împreună cu Sindicatele, CNPM negociază şi încheie cu Guvernul convenţiile colective, în care este stabilit minimul salarial pentru economia reală. De asemenea, CNPM formulează propuneri privind modificarea legislaţiei muncii, ca aceasta să nu rămână în urma schimbărilor ce se produc în economie. Ultimul minimum salarial a fost stabilit în mai 2015, la nivel de 1900 lei, în curând vor fi reluate negocierile, acest indicator va fi revăzut, afirmă Vladislav Caminschi.

„Depunem eforturi ca agenţilor economici să le fie mai uşor să activeze în Republica Moldova. Suntem o organizaţie în afara politici, dar în aceşti ani am ajuns la concluzia, că atunci când în ţară se atestă stabilitate politică, propunerile Patronatelor sunt acceptate mai uşor şi se realizează mai bine”, a specificat Caminschi.

Potrivit lui, printre realizările incontestabile ale CNPM se înscrie diminuarea contribuţiei de asigurări sociale de stat achitate de angajatori. „Moldova a moştenit sistemul aplicat în spaţiul sovietic, când angajatorul achita 35% din fondul de salarizare, contribuţie obligatorie în fondul social. Angajatul achita doar 1%, prin acesta explicându-se şi pensiile mici pe care le au oamenii noştri, doar pensia se calculează în raport cu defalcările în fondul social. Astfel, CNPM a depus eforturi pentru a convinge autorităţile de resort şi contribuţia obligatorie de asigurări sociale de stat, treptat, a fost diminuată. Totodată, aceasta a fost redistribuită. Actualmente, cota angajatorului este de 23%, 6% revenindu-i angajatului”, a exemplificat Vladislav Caminschi.  

„Este necesar ca redistribuirea să fie continuată, deşi înţelegem că va fi dificil în condiţii de austeritate, când veniturile populaţiei se reduc. Legislaţia prevede ca angajatorului să-i revină două treimi, iar angajatului o treime din cota obligatorie de asigurări sociale de stat, a adăugat Vladislav Caminschi.

În ce priveşte impozitul pe venit, achitat de către întreprinderi, CNPM este de părere că actuala cotă de impozitare de 12% este acceptabilă, în cazul când toţi agenţii economici onorează această obligaţie fiscală. De asemenea, CNPM consideră benefică decizia privind înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA de la cota 0, asupra căreia a insistat la solicitarea agenţilor economici.