Şedinţa Grupului de lucru de negocieri colective

24

 

La data de 14 noiembrie curent în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a avut loc şedinţa grupului de lucru de negocieri colective pe marginea propunerilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor  de reexaminare a cuantumului sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

În cadrul şedinţei Vladislav Caminschi, delegat de către Direcţia executivă CNPM pentru a participa la această şedinţă, a ţinut să facă cunoscută poziţia CNPM la acest subiect:

După adoptarea Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 186 din 10.07.2008 care transpune prevederile Directivei Europene 139 nu mai este încurajată aplicarea sistemului compensatoriu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. Pe de altă parte însă, în opinia noastră, prevederile HG nr. 1335 din  10.10.2002 cît şi prevederile art. 15 al Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002 publicată în Monitorul Oficial Nr. 50-52 din 11.04.2002 stimulează în continuare aplicarea sistemului compensatoriu.

Considerăm că la moment există atât cadru legal cît şi instituţional pentru aplicarea corectă a prevederilor Legii SSM nr. 186, care conţine destule obligaţii legislative pentru angajator care ii interzic plasarea muncitorului (salariatului) în condiţii grele şi nocive cu atît mai mult în condiţii deosebit de grele.

CNPM a venit cu propunerea de a întreprinde măsuri pentru a solicita Ministerului de resort abrogarea HG 1335 şi a art. 15 din Legea salarizării şi a consolida eforturile  pentru promovarea principiului de prevenire în sensul Legii SSM nr. 186 „ prevenire – ansamblu de dispoziţii sau măsuri, adoptate ori planificate la toate etapele de lucru din unitate, pentru a preveni sau a reduce riscurile profesionale”, care inevitabil va duce la reducerea  numărului de îmbolnăviri profesionale şi ca urmare va reduce cheltuielile de reabilitare.