Şedinţa CC al CNPM din 21.05.09

20

 La 21 mai 2009 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului de conducere a CNPM. Pe ordinea de zi au fost incluse două chestiuni:  despre întrevederea puterii cu reprezentanţii mediului de afaceri din 14 mai 2009 privind aprecierea situaţiei financiar-economice din Republica Moldova şi cu privire la proiectul statutului filialelor CNPM. În discuţie au fost puse 5 propuneri de ordin economic, înaintate de Preşedintele Parlamentului: impozitul pe venitul persoanelor fizice, sctuirea personală anuală, contribuţia obligatorie de asigurare socială, asigurarea medicală obligatorie şi TVA.

     Preşedintele CNPM Leonid Cerescu a menţionat in deschiderea şedinţei, că primele trei propuneri corespund cu iniţiativele şi solicitările patronatelor. Impozitul unic de 15 procente în viziunea membrilor confereaţiei este discutabil, patronatele propunând pentru 2010 un impozit unic de 10 procente, variante acceptabile fiind şi 12 sau 13 procente, fapt ce ar stimula producerea şi dezvoltarea întreprinderilor.

     Participanţii la şedinţă au fost categoric contra majorării TVA de la 20 la 22 procente, după cum a propus şeful legislativului. În opinia patronatelor aceasta va avea un impact negativ şi asupra producătorilor, dar mai ales asupra populaţiei,  capacitatea  de cumpărare a căreea va scădea şi respectiv va scădea şi consumul intern. Cei prezenţi au fost de comun acord să insiste asupra menţinerii TVA la 20 la sută, pentru anul viitor acest indice la propunerea CNPM urmează să fie redus cu 2 puncte.

     La şedinţă s-a hotărât formarea unei comisii care să examineze toate aceste propuneri, să facă calculele necesare şi să fie prezentată public poziţia patronatelor în aceste probleme.

      În acest context ar fi salutabile şi examinate şi propunerile înaintate de organizaţiile patronale, de agenţii economci, care pot fi expediate la Confederaţie prin poşta electronică.

     Proiectul statutului filialelor teritoriale CNPM a fost luat ca bază. Varianta definitivă a statutului va fi adoptată, după examinarea propunerilor şi modificărilor, înaintate de organizaţile patronale şi de patroni, la una din şedinţele următoare ale CC al CNPM.