Plată egală pentru muncă de valoare egală între „buchia legii” și realitate

61
La 17 februarie, am participat la Audierile publice privind implementarea legii nr. 107 din 21.04.2022 ce ține de subiectul egalității salariale, organizate pe Platforma Femeilor Deputate.
 
În cadrul ședinței, CNPM și-a expus poziția referitor la implementarea Legii 107/2022. CNPM susține promovarea și asigurarea egalității între bărbați și femei, inclusiv egalitatea pe piața muncii, plată egală pentru muncă de valoare egală, doar că, nu este clar mecanismul de implementare a acesteia. Nu este clar cum se va respecta principiul contractualității și cum se va asigura negocierea contractelor individuale de muncă, când niște restricții de salarizare sunt impuse prin lege.
 
Totodată CNPM a menționat că modificările aduse cadrului normativ nici într-un caz nu trebuie să pună presiune pe angajatori și să îngreuneze procesul de administrare a întreprinderilor, dar dimpotrivă trebuie să aibă un caracter de debirocratizare.
 

Astfel, a fost apreciată calitatea cadrului legal, dar, totodată, necesitatea de a depune eforturi comune pentru implementarea eficientă a acestuia. S-a convenit ca, în urma audierilor, să fie elaborat un set de propuneri, în special, pentru a extinde instrumentele de suport pentru angajatori în vederea evitării discrepanței salariale și a spori nivelul de conștientizare a problemelor legate de plata egală pentru muncă egală.

Definițiile precum diferența de gen în salarizare, muncă egală, muncă de valoare egală au fost introduse în legislația Republicii Moldova în mai 2022,  prin modificarea Codului muncii și a Legii salarizării.