Instruire în materie de dialog social

20

La 23 februarie, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, Confederația Națională a Patronatului a desfășurat o instruire dintr-un ciclu de seminare destinate angajatorilor pe diverse subiecte, incluse într-o platformă interactivă de e-learning.

Genericul evenimentului a fost Dialogul social, la care au participat reprezentanții mai multor întreprinderi, care au fost informați despre structura dialogului social, scopul acestuia, participarea statului în dialogul social, partenerii patronatelor în cadrul acestuia (sindicate/reprezentanții aleși).

Totodată, au fost abordate mai multe aspecte legate de obligația de informare a salariaților, comitetele pentru securitate și sănătate în muncă, avantajele întreprinderilor care semnează un contract colectiv de muncă, dar și despre apartenența patronatelor/ întreprinderilor la Convenția colectivă la nivel ramural și național.

În plus, s-a pus accent și pe importanța plăților sociale în întreprinderi și influența păcii sociale în continuitatea întreprinderilor, păstrarea colectivelor și gestionarea resurselor umane.

Organizația Internațională a Muncii stabilește că dialogul social include toate tipurile de negocieri, consultări sau simple schimburi de informații între reprezentanți ai guvernului, angajatorilor și lucrătorilor, cu privire la teme de interes comun din domeniul politicii economice și sociale.