Consumatorii racordați la rețele electrice de tensiune înaltă solicită echitate tarifară

9

Confederația Națională a Patronatului, reprezentanţii autorităţilor publice centrale, sectorului electroenergetic, mediului de afaceri și societăţii civile s-au întrunit la 22 iunie, curent, în cadrul unei mese rotunde cu genericul: „Modalităţile de excludere a discriminării tarifare a consumatorilor racordaţi la reţele electrice de tensiune înaltă”.

La ședință a fost discutată problema aplicării nediscriminatorii a noii grile tarifare la energia electrică. 

Moderatorul evenimentului, Înaltul Consilier al UE în politici energetice pentru Republica Moldova, dl. Alexandru Săndulescu a relatat despre esența problemei.

„Consumatorii sunt puși în situația să achite un tarif diferențiat pentru consumul de curent electric de aceiași tensiune, fapt ce creează avantaje sau dezavantaje agenților economici vizați”, a spus Dl. Săndulescu.

Menționăm că problema în cauză a apărut la momentul privatizării liniilor de distribuție a curentului electric care au inclus și o parte din liniile de transport, privatizarea cărora contravine oricărei logici, acestea fiind un obiect de importanță vitală pentru țară. Aspectul menționat nu a fost luat în calcul la momentul elaborării metodologiilor de stabilire a tarifelor în sectorul energetic.

Soluția cea mai potrivită este întoarcerea porțiunilor de linii de înaltă tensiune în proprietatea statului.

Totuși, participanții la ședință au menționat despre lipsa de interes din partea statului la acest subiect, dar și din partea agentului economic vizat.

La adresarea Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, problema a fost examinată într-un format mai larg de către Consiliul Concurenţei care recunoaşte importanţa şi compexitatea acesteia şi recomandă crearea unui grup de lucru în scopul elucidării obiective a problemei.

La finalul ședinței, părțile interesate au înaintat recomandări pentru Agenția Națională de Reglementare în Energetică:

–          Consumatorii racordați la barele de ieșire din rețeua de distribuție de înaltă tensiune (35, 110 kV), prin linie electrică proprie, să fie tratați la același nivel cu cei racordați la ieșire din rețea electrică de transport.

–          În scopul armonizării tarifelor pe nivele de tensiune, în cea mai scurtă perioadă să fie modificată hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr. 108/2017 din 17.03.2017.

Problema rămâne nesoluționată, iar discuțiile la acest subiect vor continua până la identificarea unei soluții acceptabilă pentru toți.