Ministerul Finanțelor a demarat procesul de colectare a propunerilor pentru politica fiscală 2024

47

Confederația Națională a Patronatului salută inițierea de către Ministerul Finanțelor a procesului de colectare a propunerilor ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2024.

Totodată este salutabilă și seria de acțiuni demarată în același context: convocarea Grupului coordonator responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală și cadrul resurselor, în contextul lansării exercițiului Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2024-2026. Astfel, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au prezentat prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu ce stau la baza elaborării Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2024 – 2026. Astfel, pe marginea informațiilor prezentate au avut loc o serie de discuții și consultări.

CBTM este un document prin care se stabilesc obiectivele politicii bugetar-fiscale şi se determină cadrul de resurse şi cheltuieli ale bugetului public naţional şi ale componentelor acestuia în perspectiva de trei ani.
 
Un aspect important este și reluarea activității Consiliului Consultativ al Ministerului Finanțelor în domeniul impozitelor și taxelor. De asemenea, Ministerul Finanțelor își propune crearea a 4 grupuri de lucru, în vederea identificării constrîngerilor de aplicare a legislației aferent:
1) Modului de impozitare a nerezidenților ca urmare a modificărilor efectuate prin Legea nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative;
2) Implementării conceptului prețurilor de transfer ca urmare a modificărilor efectuate prin Legea nr.356/2022 și prezentarea propunerilor privind elaborarea cadrului normativ secundar;
3) Revizuirii mecanismului de desfășurare a activității de transport prin simplificarea procesului de prezentare a documentelor necesare;
4) Revizuirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr.10/2012 în vederea ajustării plafoanelor pentru cheltuielile de delegare a salariaților inclusiv posibilitatea ajustării Hotărârii Guvernului nr.693/2018, în partea ce vizează deducerea cheltuielilor respective.
 
În toate cele 4 grupuri de lucru au fost desemnați reprezentanți ai membrilor Confederației, care vor contribui cu expertiză și experiență în domeniu, fapt ce va permite implicarea plenară a mediului de afaceri în acest amplu proces.