Masa Rotundă

12

Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova (CNPM)  a organizat la 19 mai, ora 10  în incinta Palatului Republicii o discuţie publică în cadrul masei rotunde cu genericul „Armonizarea prevederilor Codului Muncii în noul context socio-economic”

CNPM şi-a propus o analiză a situaţiei prezente şi de identificare a unor puncte de referinţă pentru armonizarea legislativi, astfel încât aceasta să respecte drepturile angajatorilor în conformitate cu prevederile Convenţiilor Internaţionale pe care Republica Moldova  le-a ratificat.

 Propunerile de modificare a Codului Muncii prevăd o serie de reglementări care, pe măsura în care vor fi susţinute de partenerii sociali, vor crea condiţii egale pentru dezvoltarea şi promovarea mediului de afaceri în egală măsură cu drepturile şi obligaţiile salariaţilor.  

La eveniment au participat reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Sindicatelor,  reprezentanţi ai  instituţiilor superioare de învăţământ şi mediului de afaceri.