Ședință de lucru cu prezentanţii Ministerului Finanţelor

16

Propunerile si argumentele prezentate au avut drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a agenţilor economici din Republica Moldova. În rezultat au fost acceptate unele propuneri printre care se regăsesc: tratarea egală a contribuabililor din agricultură, neimpozitarea dividendelor, redistribuirea contribuţiei de asigurări sociale de stat etc. Rezultatul acestei întrevederi va fi prezentat in cadrul şedinţei Grupului Coordonator pentru elaborarea CBTM care va avea loc in perioada 25-28. 02.2013.

 

 

Propunerile CNPM la Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe

termen mediu 2014-2016

 

1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice

 • Tratarea egală a contribuabililor gospodăriilor ţărăneşti şi întreprinderilor din sectorul agricol.
 • Deducerea sumei creditelor ipotecare şi cheltuielilor aferente acestora- sănătate , învăţământ, odihnă și altele, achitate de persoanele fizice, la procurarea locuinţei pe parcursul anului fiscal

 

2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice

 • Excluderea cotei impozitului reţinut la sursă din venitul sub formă de dividende în cazul prezenţei impozitului pe venit.
 • Implementarea modului unic de determinare a uzurii mijloacelor fixe.
 • Includerea ca sursă de venit neimpozabil a sumelor pentru hrană, transport, odihnă și altele, precum şi deducerea acestora integral pentru întreprindere
 • Introducerea în anul 2013 a unui impozit consolidat rezonabil în agricultură
 • De a exclude practica de reportare a pierderilor în părţi egale.
 • Revederea normelor duplicitar contrare a codului fiscal
 • Excluderea capitolului 7(1) „Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici si mijlocii”

 

3. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

 • Continuarea redistribuirii contribuţiilor de asigurări sociale între angajat şi angajator conform Legii nr. 489 privind sistemul public de asigurări sociale;
 • Menţinerea nivelului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la nivelul anului 2011 (7%).
 • Revenirea la sistemul în care Casa Naţională de Asigurări Sociale acoperă integral din BASS cheltuielile pentru Incapacitate Temporară de Muncă, ulterior trecerea plăţii incapacităţii temporară de muncă din sursele fondului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
 • Excluderea din legea Bugetului de Asigurări Sociale BASS de Star a atribuţiilor de controlor pentru bănci (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat art. 7. alin. (3))
 • Introducerea sistemului de stimulare a contribuabililor care majorează suma absolută a contribuţiilor prin reducerea cotei standard a contribuţiei
 • Aplicarea obligativităţii la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru gospodăriile ţărăneşti şi agricultorii individuali
 • Excluderea oricăror facilităţi oferite de sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la plata primelor în sumă fixă
 • Introducerea sistemului de personalizare în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.
 • Reducerea contribuţiilor pentru angajatori ce angajează tineri.
 • Introducerea raportărilor electronice.
 • Scăderea nivelului cotelor generale ale contribuţiilor de asigurări sociale

 

4. Taxa pe valoarea  adăugată

 • Înregistrarea benevolă ca plătitor TVA de la „zero”
 • Reducerea termenului de restituire a TVA la investiţii capitale.
 • Revederea condiţiilor pentru restituirea TVA la investiţii capitale.
 • Modificarea mecanismului de restituire a TVA pentru producţia agricolă şi includerea zahărului la acest capitol
 • Neaplicarea TVA la diferenţa negativă dintre cel de realizare şi cel de achiziţie, producere, procurare, valoarea în vamă aferentă mărfurilor, serviciilor.
 • Impunerea cu TVA a transporturilor auto de persoane în trafic naţional la cota zero.
 • Trecerea la practica europeană de administrare a TVA

5. Accize

 • Transferul a 100% de accize colectate de la importul carburanţilor în fondul rutier.

6. Taxe locale

 • excluderea impozitelor la care costurile de administrare sunt mai mari decât valoarea lor sumară colectată a acestor impozite (ex. amenajarea teritoriului)
 • stabilirea plafoanelor maxime pentru taxele locale.

 

7. Diverse

 • propunem modificarea art. 20 alin. (4) din Codul Vamal substituind sintagma „termenul de exploatare de peste 10 ani” cu sintagma „termenul de exploatare de peste 12 ani”
 • anularea preţurilor indicative ca practica în cazul devămuirii.

 

        8. Administrare

 • contestarea deciziei FISC-ului să fie urmată de suspendarea executării hotărîrii organului fiscal, baza fiind prezumţia nevinovăţiei
 • Excluderea cotei impozitului reţinut la sursă din venitul sub formă de dividende în cazul prezenţei impozitului pe venit;
 • Tratarea abuzivă a actelor normative de către instituţiile cu funcţie de inspecţie şi control;
 • Înregistrarea operaţiunilor economice în maşinile de casă;
 • Eliberarea facturilor şi înregistrarea facturilor TVA;
 • Stimularea angajatorilor la plata diferitor obligaţii în cazul când acesta creşte defalcările către bugetul public naţional sau satisface unele criterii stabilite;
 • Stoparea contrabandei.

 

        9.Diverse

 • Continuarea redistribuirii contribuţiilor de asigurări sociale între angajat şi angajator conform Legii nr. 489 privind sistemul public de asigurări sociale
 • Adoptarea Titlului X al Codului Fiscal