Organizarea şi desfăşurarea unui seminar

26

La 16 septembrie curent Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova va organiza cu suportul OIM, la Institutul Muncii cu începere de la ora 9.00 un seminar cu genericul „Crearea, Dezvoltarea şi Furnizarea Serviciilor”. La acest eveniment vor participa în calitate de experţi reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii- d-na Ala Lipciu şi d-na Anne Knowles.