Mai multe ocupații cu timp de 12 ore de muncă

14

Recent, Confederația Națională a Patronatului s-a întrunit cu partenerii sociali în cadrul unui grup de lucru pentru a discuta propunerile sindicatelor de a modifica și completa Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 „Timpul de muncă și timpul de odihnă”.

Principalul subiect pentru care s-a ajuns la aceste negocieri este modificarea anexei la prezenta convenție care prevede o serie de ocupații cărora li se permite munca timp de 12 ore, urmată de un repaos de 24 ore. Sindicatele au prezentat un șir de ocupații care ar trebui să se regăsească în această listă.

S-a propus de a include: lăcătuși, lăcătuși-electricieni, conducători auto (de serviciu care sunt incluși în echipele de intervenție în caz de avarii) și un șir de profesii specifice transportului feroviar.

în cadrul discuțiilor s-a constatat faptul că un șir de profesii propuse spre completare, conform Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova, sunt practicate și în alte domenii de activitate, în care nu există necesitatea de o muncă extinsă până la 12 ore.

În final, s-a convenit de a analiza mai amănunțit și argumenta listele de profesii propuse.