Poziția CNPM cu privire la dezbaterile publice din cadrul Ministerului Finanțelor

27

Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 a fost discutat astăzi, 20 iulie, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Finanțelor. Scopul ședinței a fost prezentarea proiectului mediului de afaceri și altor actori interesați, precum și discutarea propunerilor avansate de aceștia. Ședința a început prin prezentarea celor mai importante momente ale proiectului. Anterior organizării ședinței Ministerul Finanțelor prin solicitarea plasată pe pagina web a acestei instituții, a stabilit ca dată limită 17 iulie curent în vederea adresării de amendamente la proiectul elaborat. S-ar părea logic ca pe durata ședinței în cauză reprezentanții Ministerului Finanțelor să vină cu o analiză a propunerilor parvenite până la acea dată în vederea discutării a argumentelor pro sau contra în cadrul ședinței și eventuala promovare a acestora. Totuși, contrar așteptărilor, imediat după prezentarea succintă a proiectului, reprezentanții ministerului de profil au solicitat înaintarea, repetată, deja pe durata ședinței, a unor eventuale comentarii la proiect. În acest fel, ședința s-a dovedit mai mult o acțiune de imagine inițiată de instituția dată în vederea simulării unei consultări publice.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a avansat în 2 rânduri propuneri la politica fiscală și vamală în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor, dar nici până la această dată nu a primit o opinie cu privire la propunerile înaintate. Ministerul Finanțelor s-a limitat la ascultarea formală pe durata unor ședințe organizate în acest sens a propunerilor făcute și promovarea tacită a propriilor viziuni în acest domeniu important pentru mediul de afaceri dar și pentru cetățeni. Astfel, deși formal este respectat din partea instituției vizate a exigenței de organizare a unui exercițiu de consultare publică, totuși discuția care s-a format pe durata acestui exercițiu este ca discuția dintre un surd și un mut. Dl. Cerescu Leonid a menționat chiar de începutul ședinței despre lipsa de reacție din partea Ministerului Finanțelor cu privire la propunerile înaintate la proiect de CNPM. Reprezentanții ministerului, în persoana ministrului, dlui Armașu Octavian au reiterat promisiunea de a prezenta comentariile în termen cât mai restrâns. Pe durata ședinței aspectele care au stârnit cele mai multe discuții țin de aplicarea unor noi reguli de calculare a uzurii, deficiențele existente în partea ce ține de regulile de calculare a perisabilității bunurilor de către agenții economici, aplicarea unui regim fiscal discriminatoriu față de valorile mobiliare, altele decât cele emise de stat, impozitarea veniturilor persoanelor fizice din livrările de produse agricole agenților economici, exigențele de raportare din parte instituțiilor bancare către autoritățile fiscale, condițiile de impozitare a ajutorului material acordat de sindicate. Niciuna din propunerile înaintate nu a fost acceptată de ministerul de resort, și nu se va regăsi în documentul final, confirmând formalismul organizării unor exerciții de acest gen de consultare publică.